Нисет-еРезултати » Цена


 

Лицензът за ползване на Нисет-еРезултати включва:
 
  • Правото да използвате продуктa за 12 месеца
  • Настройка на системата за работа
  • Автоматично обновление на функционалност и дизайн
  • Експертна помощ по интернет за отстраняване на проблеми
  • Безплатни консултации по телефон или електронна поща
  • Безплатно обучение на служителите за работа със системата
  • Месечно архивиране на данните

 

Използването на модул за публикуване на резултати от извършени изследвания в Интернет е възможно само ако се използва Нисет-ДКЦ или Нисет-Лаб.

 

Цена

Вид Цена
Лиценз за Нисет-еРезултати за 12 месеца 240 лв.

 

Вижте още:

Ценоразпис на продуктите и услугите

Лабораторни резултати