Нисет-ОПЛ


Софтуер за общопрактикуващи лекари, интегриран с

Национална здравно-информационна система (НЗИС)

 
check mark hi  Изпращане на данни за извършени имунизации за COVID-19 към НЗИС
check mark hi  Изтегляне на европейски сертификат за успешно проведена имунизация за COVID-19 от НЗИС
check mark hi  Изтегляне на данни за електронна рецептурна книжка (ЕРК) от НЗОК
check mark hi  Добавяне на нови диагнози към електронна рецептурна книжка на пациент
check mark hi  Издаване на е-Направления за изследвания съгласно текущия НРД и Анексите към него
check mark hi  Изтегляне на резултати от извършени изследвания от НЗИС и запазване в досието на пациента

 

check mark hi Напълно съобразен с изискванията на НЗОК check mark hi Лесен за усвояване, бърз и удобен.
check mark hi Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК check mark hi Автоматично водене на регистрите.
check mark hi Следене на необходимите дейности по всяка диагноза. check mark hi Следене на регулативните стандарти.

 Адекватна и навременна поддръжка от професионален екип

 Пълна интеграция с Национална здравно-информационна система (НЗИС)

 

 Един от най-добрите продукти на пазара само за 37.50 лв./месец!

 

Нисет-ОПЛ е лесен, функционален и удобен за използване в ежедневната работа медицински софтуер. Съобразен изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на общопрактикуващите лекари, нашият специализиран софтуер за общопрактикуващи лекари предлага множество улеснения при подготовката на първичните медицински документи, включване в регистрите по различните програми и следене на дейността по тях, постоянен контрол върху изразходване на регулативните стандарти.

Нисет-ОПЛ предлага максимално опростено и лесно отчитане в ПИС на НЗОК. Всички необходими отчети се подготвят и изпращат към ПИС с няколко кликвания на мишката. Със същата лекота ще подготвите и фактурата на база на месечното известие от НЗОК. Всичко това ще направите за минута без да влизате в страницата на ПИС!

check mark hi  Не е необходимо да свързвате касовия си апарат към компютъра
check mark hi  Не е необходимо да закупувате и инсталирате допълнителни модули
check mark hi  Не е необходимо да декларирате пред НАП всяка нова версия
check mark hi  Имате свобода при въвеждане, редакция и изтриване на медицинските данни

 

Поискайте безплатна демо версия или презентация

и се убедете сами в качествата на продукта!

 

 

  Нисет-ДКЦ

     

 

 

 

 

 

 

 

Нисет-ДКЦ


Медицински софтуер за МЦ и ДКЦ интегриран с

Национална здравно-информационна система (НЗИС)

 
check mark hi  Изтегляне и обработка на е-Направления от НЗИС в модул "Регистратура"
check mark hi  Изтегляне и обработка на е-Направления от НЗИС в модул "Лаборатория"
check mark hi  Изпращане на резултати от извършени изследвания към НЗИС
check mark hi  Проверка на резултати от извършени изследвания в интернет

 

Нисет-ДКЦ поддържа работа с COVID кабинет (COVID зона)

 
check mark hi  Съобразен с Методика за работа в условия на епидемична обстановка
check mark hi  Обслужване на пациенти с доказан или със съмнения за COVID-19
check mark hi  Издаване на рецепти за лечение на пациенти с доказан COVID-19
check mark hi  Отчитане на извършени прегледи и изследвания съгласно указанията на НЗОК

 


Нисет-ДКЦ

 

Нисет-ДКЦ е една от най-използваните медицински информационни системи в България, внедрена и работеща в над 100 ДКЦ, МЦ и групови практики.

За разлика от други медицински системи, Нисет-ДКЦ е специално проектирана и разработена за да отговори на нуждите на лечебните заведения в доболничната помощ - от големи диагностично-консултативни центрове с десетки лекари до групови практики от няколко лекари-специалисти.

Съобразен с изискванията на НЗОК, нашият медицински софтуер притежава функционалността, от която имате нужда.

Нисет-ДКЦ разполага със специализирани модули за всяко звено в лечебното заведение - регистратури, лаборатории, лекари-специалисти и администрация.

При работа със системата се постигат едновременно няколко важни цели: въвеждането на потока от данни се разпределя между отделните модули и техните потребители, в резултат от намаленото до минимум ръчно въвеждане на данни максимално се улеснява ежедневната дейност на лекарите-специалисти, въвеждането на данни от прегледите е 'интелигентно' подпомагано и контролирано, данните, въведени от различните лекари в досието на пациент са достъпни за разглеждане и обработка в зависимост от правата им на достъп, автоматизирано е съставянето на всички отчети и справки.

 

  Нисет-СИМП

     най-предпочитаният софтуер
     за лекари-специалисти в България

 

 

 

 

 

 

 

Нисет-СИМП


 Напълно съобразен с изискванията на НЗОК  Лесен за усвояване, бърз и удобен
 Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК  Автоматично включване в диспансерен регистър
 Следене на необходимите дейности по всяка диагноза  Следене на регулативните стандарти
 Повече от 16 години на пазара  Над 500 клиента в цялата страна

 Адекватна и навременна поддръжка от професионален екип

 Пълна интеграция с Национална здравно-информационна система (НЗИС)

 

Защо да избера Нисет-СИМП ?


 • Бързо и лесно създаване на месечен електронен отчет (XML) за отчитане в ПИС
 • Бързо и лесно създаване на спецификация и месечен отчет
 • Бързо и лесно създаване на фактури към РЗОК
 • Подготовка на pdf отчетите с един клик и публикуване в ПИС
 • Автоматично подписване с електронен подпис на отчетите за ПИС
 • Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК
 • Автоматична проверка на здравно-осигурителния статус на пациент в НАП
 • Автоматична проверка на пенсионния статус на пациента в НОИ
 • Автоматична проверка за валидността на данните на изпращащия лекар в ПИС на НЗОК
 • Автоматична проверка на валидността на номера на рецептурната книжка и диагнозите, за
  които тя е заверена в ПИС на НЗОК
 • Автоматизирана проверка на издадените болнични листове на даден пациент - за 2 години
  назад, спрямо датата на издаване на новия болничен лист
 • Автоматизирано изпращане в НОИ на издадените електронни болнични листове и решения по обжалването им
 • Спестява време при оформянето на документацията към прегледа - въвеждането на данните и отпечатването им отнема около 2 минути;
 • Бързо адаптиране към измененията в нормативната база посредством своевременни актуализации;
 • Спестява време при изготвяне на справките и отчетните таблици, изисквани от РЗОК и РЦЗ;
 • Автоматично водене на регистри - Диспансерен, Майчино здравеопазване, Детско здравеопазване
 • Автоматично следене на регулативни стандарти
 • Множество справки и отчети, наложени и проверени в практиката, подпомагащи лекарите;
 • Възможност за работа в мрежа ( групови практики )

 

Нисет-Лаб


Софтуер за медико-диагностични лаборатории, интегриран с

Национална здравно-информационна система (НЗИС)

 
check mark hi  Изтегляне и обработка на е-Направления от НЗИС
check mark hi  Изпращане на резултати от извършени изследвания към НЗИС
check mark hi  Изтегляне на европейски сертификат за отрицателен тест за COVID-19 (PCR или бърз антигенен тест)

 

НОВО! Модула за проверка на резултати през интернет (Нисет-еРезултати)

е достъпен и на английски език!

 

check mark hi Напълно съобразен с изискванията на НЗОК check mark hi Лесен за усвояване, бърз и удобен.
check mark hi Връзка с лабораторни уреди check mark hi Проверка на резултати през интернет
check mark hi Работа в локална мрежа и през интернет check mark hi Работа с манипулационни
check mark hi Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК check mark hi Вграден качествен контрол

 Адекватна и навременна поддръжка от професионален екип

 Пълна интеграция с Национална здравно-информационна система (НЗИС)


Нисет-Лаб е специализиран медицински софтуер за обслужване дейността на медико-диагностични лаборатории (МДЛ).

Продуктът е на пазара от 2003 г. и към днешна дата над 100 лаборатории в цялата страна предпочетоха нашият софтуер.

Разработен след детайлно прочване на процесите в медицинските лаборатории, развиван и поддържан през годините, днес Нисет-Лаб притежава изключително богата функционалност.

Предлага улеснено въвеждане на данните от постъпващите направления, следене на извършваните дейности по тях, работа с различни пакети изследвания, автоматично 'водене' на журналите в лабораторията.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява въвеждане и отчитане на платени дейности, както и такива към други договорни партньори (външни лаборатории подизпълнители) и здравно-осигурителни фондове.

Софтуерният продукт Нисет-Лаб "Експерт" е официално одобрен от НЗОК и отговаря на всички актуални изисквания към отчетността на МДЛ, сключили договор с РЗОК.

Нисет-Дент


 

Софтуерът за дентални лекари, който ще отговори на вашите нужди.

 

Създаден да бъде максимално лесен за ползване, нашият дентален софтуер е изцяло съобразен с изискванията на НЗОК към дейността и отчитането на денталните лекари.

Нисет-Дент е софтуерът за стоматолози, който ще Ви помага, напътства и ще Ви пази от допускане на грешки.

Притежава пълния обем отчетност към ПИС на НЗОК и РЦЗ, позволява описване на платени дейности и прегледи към други договорни партньори и здравно-осигурителни фондове и това го прави незаменим помощник за всеки стоматолог.

 

 

Разгледайте нашия софтуер и ще се убедите,
че има и лесен начин!

 

Основни предимства на програмата

 • Изключително бързо и лесно отчитане в ПИС на НЗОК
 • Бързо и лесно създаване на месечен електронен отчет (XML)
 • Бързо и лесно създаване на спецификация и месечен отчет
 • Бързо и лесно създаване на фактури към РЗОК
 • Подготовка на pdf отчетите с един клик
 • Автоматично подписване с електронен подпис на отчетите за ПИС
 • Бързо обработване на първичните медицински документи (попълване и отпечатване)
 • Множество контроли за предпазване от грешки при въвеждане на информацията
 • Голямо разнообразие от допълнителни справки
 • Голям набор от предварително въведени номенклатури
 • Възможност за работа със собствени диагнози
 • Отпечатване на първичните медицински документи
 • Автоматична проверка на здравноосигурителния статус на пациента в НАП
 • Възможност за работа на един компютър или в мрежа (групови практики)
 • Контрол върху достъпа до информация в програмата по потребители
 • Автоматично архивиране на данните
 • Автоматично актуализиране през Интернет
 • Безплатно прехвърляне на данни от други програми

 

Дежурен кабинет


em

 

 

Софтуер за дежурен кабинет

 

Продуктът е съобразен с изискванията на ПМС 304 от 17.12.2010 г., НРД 2011 и указанията на РЗОК за работата на дежурните кабинети.

 

 Основни функционални възможности


 

 • Създава и поддържа единно електронно досие на пациент с всички лични и медицински данни на пациента достъпно за всички лекари в кабинета/практиката
 • Възможност за проследяване от всеки лекар на историята на извършваните прегледи, дейности, изследвания и предписвана терапия;
 • Поддържа неограничен брой лекари, работещи в дежурния кабинет;
 • Поддържа неограничен брой пациентски листи на обслужвани ОПЛ;
 • Създава и отпечатва всички първични документи, издавани в дежурния кабинет съгласно изискванията на РЗОК;
 • Обслужване на пациенти по НЗОК или платен прием;
 • Бърза проверка на здравно-осигурителния статус на пациенти в НАП и принадлежност към пациентска листа на ОПЛ;
 • Механизми, подпомагащи въвеждането на данни;
 • За множество настройки, според нуждите и начина на работа на всеки лекар;
 • Предварително въведени номенклатури;
 • Възможност за работа с регистратура;
 • Възможност за работа с лаборатория;
 • Възможност за работа в мрежа;
 • Ефективно управление на касов апарат или фискален принтер;

Нисет-еРезултати


 

Нисет-еРезултатиНисет-еРезултати е допълнителен модул към Нисет-ДКЦ или Нисет-Лаб и дава възможност за публикуване и проверка на резултати от извършени медико-диагностични изследвания в Интернет.

С помощта на този модул лекар, изпратил пациент за изследвания, или пациент могат да проверят резултатите от извършени изследвания веднага след публикуването им от лабораторията.

 

НОВО! Нисет-еРезултати е достъпен и на английски език!

 

Panda Antivirus Pro


Panda Antivirus Pro 2016

Panda Internet Security


Panda Internet Security 2016

Panda Global Protection

Panda Global Protection

Panda Gold Protection


Panda Gold Protection 2016

 

Лабораторни резултати