Нисет-Дежурен кабинет » Цена


 

Лицензът за ползване на Нисет-Дежурен кабинет включва:
 
  • Правото да използвате програмния продукт за 12 месеца
  • Всички актуализации на продукта за 12 месеца без допълнително заплащане
  • Експертна помощ по интернет за отстраняване на проблеми
  • Безплатни консултации по телефон или електронна поща
  • Безплатна инсталация на продукта по работните станции
  • Безплатно обучение на служителите за работа със системата
  • Безплатно зареждане на пациентски листи от файлове на НЗОК

 

Броят на лицензите се определя от броя работни места на които е инсталирана програмата. Едно работно място е един инсталиран модул на един компютър. Ако на един компютър е инсталиран един модул се заплаща едно работно място независимо колко лекари работят със софтуера. Броят на лицензите НЕ се определя от броя лекари в практиката.

 

Цена

Вид Цена за до 2 работни места
Лиценз за Нисет-Дежурен кабинет за 12 месеца 450 лв.

 

Вижте още:

Ценоразпис на продуктите и услугите 

Лабораторни резултати