13 Приложение МД-2017 28.03.2017 - Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма 'Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилак

  • Файл размер: 408.24 KB
  • Thursday, 27 April 2017
  • Сваляния: 224

Лабораторни резултати