07 Приложение МД-2017 29-03-2017 - Кодове на заболяванията по списък, определен по реда на чл. 45, ал. 4 ЗЗО, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия

  • Файл размер: 158.43 KB
  • Thursday, 27 April 2017
  • Сваляния: 265

Лабораторни резултати