Указание РД-16-20 от 05.05.2017 г. между НЗОК и БЛС относно прилагането на Амбулаторна процедура № 21 'Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност' (Приложение № 18 - Амбулаторни процедури)

  • Файл размер: 810.85 KB
  • Wednesday, 10 May 2017
  • Сваляния: 247

Лабораторни резултати