Указание РД-16-19 от 05.05.2017 г. между НЗОК и БЛС за прилагане на НРД 2017 за медицинските дейности в частта на Приложение № 16 (Клинични пътеки) и Приложение № 18 (Амбулаторни процедури)

  • Файл размер: 2.42 MB
  • Friday, 05 May 2017
  • Сваляния: 297

Лабораторни резултати