Указание РД-16-16 от 03.05.2017 г. между НЗОК и БЛС относно Работа със списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ

  • Файл размер: 258.02 KB
  • Friday, 05 May 2017
  • Сваляния: 301

Лабораторни резултати