Указание № РД-16-14 от 11.04.2017 между НЗОК и БЛС за прилагане на НРД 2017 за медицинските дейности в частта за извънболнична медицинска помощ

  • Файл размер: 4.73 MB
  • Thursday, 27 April 2017
  • Сваляния: 295

Лабораторни резултати