НОИ - Приложение 4 към Раздел V 'Болничен лист' - 'Списък на проверките, извършвани на данните от издадените болнични листове и несъответствията по тях, с които НЕ СЕ ПРИЕМАТ в Електронен регистър на болничните листове' 04.07.2017 г.

  • Файл размер: 140.35 KB
  • Thursday, 06 July 2017
  • Сваляния: 260

Лабораторни резултати