Нисет-ОПЛ


Софтуер за общопрактикуващи лекари, интегриран с

Национална здравно-информационна система (НЗИС)

 
check mark hi  Изпращане на данни за извършени имунизации за COVID-19 към НЗИС
check mark hi  Изтегляне на европейски сертификат за успешно проведена имунизация за COVID-19 от НЗИС
check mark hi  Изтегляне на данни за електронна рецептурна книжка (ЕРК) от НЗОК
check mark hi  Добавяне на нови диагнози към електронна рецептурна книжка на пациент
check mark hi  Издаване на е-Направления за изследвания съгласно текущия НРД и Анексите към него
check mark hi  Изтегляне на резултати от извършени изследвания от НЗИС и запазване в досието на пациента

 

check mark hi Напълно съобразен с изискванията на НЗОК check mark hi Лесен за усвояване, бърз и удобен.
check mark hi Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК check mark hi Автоматично водене на регистрите.
check mark hi Следене на необходимите дейности по всяка диагноза. check mark hi Следене на регулативните стандарти.

 Адекватна и навременна поддръжка от професионален екип

 Пълна интеграция с Национална здравно-информационна система (НЗИС)

 

 Един от най-добрите продукти на пазара само за 37.50 лв./месец!

 

Нисет-ОПЛ е лесен, функционален и удобен за използване в ежедневната работа медицински софтуер. Съобразен изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на общопрактикуващите лекари, нашият специализиран софтуер за общопрактикуващи лекари предлага множество улеснения при подготовката на първичните медицински документи, включване в регистрите по различните програми и следене на дейността по тях, постоянен контрол върху изразходване на регулативните стандарти.

Нисет-ОПЛ предлага максимално опростено и лесно отчитане в ПИС на НЗОК. Всички необходими отчети се подготвят и изпращат към ПИС с няколко кликвания на мишката. Със същата лекота ще подготвите и фактурата на база на месечното известие от НЗОК. Всичко това ще направите за минута без да влизате в страницата на ПИС!

check mark hi  Не е необходимо да свързвате касовия си апарат към компютъра
check mark hi  Не е необходимо да закупувате и инсталирате допълнителни модули
check mark hi  Не е необходимо да декларирате пред НАП всяка нова версия
check mark hi  Имате свобода при въвеждане, редакция и изтриване на медицинските данни

 

Поискайте безплатна демо версия или презентация

и се убедете сами в качествата на продукта!

 

 

Защо да избера Нисет-ОПЛ ?


 • Интеграция с НЗИС за издаване на е-Направление и е-Рецепта
 • Интеграция с НЗИС за отчитане на имунизации за COVID-19
 • Изтегляне на европейски сертификат за проведена имунизация за COVID-19
 • Интеграция с НЗОК за работа с електронна рецептурна книжка (ЕРК)
 • Бързо и лесно създаване на месечен електронен отчет (XML) за отчитане в ПИС
 • Бързо и лесно създаване на спецификация и месечен отчет
 • Бързо и лесно създаване на фактури към РЗОК
 • Подготовка на pdf отчетите с един клик и публикуване в ПИС
 • Автоматично подписване с електронен подпис на отчетите за ПИС
 • Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК
 • Автоматична проверка на здравно-осигурителния статус на пациент в НАП
 • Автоматична проверка на пенсионния статус на пациента в НОИ
 • Автоматична проверка за валидността на данните на изпращащия лекар в ПИС на НЗОК
 • Автоматична проверка на валидността на номера на рецептурната книжка и диагнозите, за
  които тя е заверена в ПИС на НЗОК
 • Автоматизирана проверка на издадените болнични листове на даден пациент - за 2 години
  назад, спрямо датата на издаване на новия болничен лист
 • Автоматизирано изпращане в НОИ на издадените електронни болнични листове и решения по обжалването им
 • Спестява време при оформянето на документацията към прегледа - въвеждането на данните и отпечатването им отнема около 2 минути;
 • винаги актуален Позитивен лекарствен списък за предписване на терапия по НЗОК;
 • Бързо адаптиране към измененията в нормативната база посредством своевременни актуализации;
 • Спестява време при изготвяне на справките и отчетните таблици, изисквани от РЗОК и РЦЗ;
 • Автоматично водене на регистри - Диспансерен, Майчино здравеопазване, Детско здравеопазване
 • Автоматично следене на регулативни стандарти
 • Множество справки и отчети, наложени и проверени в практиката, подпомагащи лекарите;
 • Възможност за работа в мрежа ( групови практики )
 • възможност за работа с наети и заместващи лекари;

 

Улеснения при работа


 • бърз достъп до досието на даден пациент - на един екран: данни за прегледи, осигурителен статус, диспансеризация, имунизации, издадени документи и други;
 • достъпни шаблонни текстове при описване на прегледи и дейности;
 • възможност за запис на описание на преглед като шаблонен текст;
 • възможност за пренасяне (копиране) на данни от предишни прегледи, терапии и описания на дейности в текущия преглед;
 • автоматично водене на регистрите по различните програми;
 • следене на регулативните стандарти - във всеки момент разполагате с актуална информация за изразходването им;
 • въвеждане на код по МКБ 10 без промяна на клавиатурната подредба;
 • създаване на 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' към РЗОК с вградена проверка за коректност на отчитаните данни;

 

 

Имате нужда от още информация?

Обадете ни се! С удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси.

Телефон за контакти: 0700 10 170

 на цената на един градски разговор от цялата страна

Лабораторни резултати