Условия за връщане

ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

1. Срокът, в който КЛИЕНТЪТ може да върне закупена от него стока, е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, като има право да я върне по удобен за него начин. Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на КЛИЕНТА.

2. КЛИЕНТЪТ има право да върне закупена от него стока, когато последната отговаря на Условията за връщане, описани по-долу.

3. Когато върнатата от КЛИЕНТА стока отговаря на Условията за връщане, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява платената от КЛИЕНТА за върнатата стока сума в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване от ТЪРГОВЕЦА на върнатата стока.


УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

1. Всички върнати стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката и с непокътната цялост и придружени от принадлежащите им етикети, упътвания и други документи, както и аксесоари.

Разпечатване, отлепване, разрязване или разкъсване на стикери и/или други елементи от опаковката се счита за нарушена цялост на опаковката.

2. Не се приемат за връщане стоки с нарушена или нецялостна опаковка, със следи от използване, от удари, одрасквания, както и изцапвания.

3. Не се приемат за връщане стоки с изгубени етикети, упътвания или други документи, или аксесоари, принадлежащи към съответната стока.

4. Не се приемат за връщане стоки с нарушено или променено,

изтрито или деинсталирано съдържание, както и стоки с активиран лиценз.


ПРОЦЕДУРА НА ВРЪЩАНЕ

В обратно изпратената пратка трябва да приложите:
- документите, които доказват закупуването на стоката: Протокол за предаване на стока, гаранционна карта и касов бон;
- попълнен формуляр за връщане - с дата и подпис;

Важно е пратката да бъде добре опакована.


Формуляр за връщане можете да изтеглите от тук.

Стока, чието връщане/рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако е с нарушена цялост на опаковката и не отговаря на УСЛОВИЯТА ЗА ВРЪЩАНЕ), ще бъде изпратена обратно на КЛИЕНТА за негова сметка.


ОБСЛУЖВАНЕ НА ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ

След като получим върнатата стока, придружена от документите, посочени в ПРОЦЕДУРА НА ВРЪЩАНЕ, стартира процедура, по която връщането може да бъде одобрено или отхвърлено. Нисет ООД си запазва правото да не одобри връщането на КЛИЕНТА, ако прецени, че връщането на стоката от КЛИЕНТА е неоснователно или е следствие на неправилна употреба на продукта от страна на КЛИЕНТА.

В случай че връщането/рекламацията бъде одобрена, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента по телефон или електронна поща за процедурата по замяна на продукта с друг, или възстановяване на сумата, заплатена за продукта.

В случай че връщането/рекламацията не бъде одобрена, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента по телефон или електронна поща за причините за отхвърляне на връщането/рекламацията, и връща стоката на клиента, като разходите за транспорта са за сметка на КЛИЕНТА.