Общи условия


Общи условия за ползване на електронен магазин nisetbg.com/shop


Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди пристъпването към ползване на електронния магазин nisetbg.com/shop.


I. ТЕРМИНОЛОГИЯ

I.1. Под “КЛИЕНТ” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата nisetbg.com/shop на своя компютър или мобилно устройство.

I.2. Под “ПОРЪЧКА” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от КЛИЕНТА.

I.3. Електронният магазин nisetbg.com/shop е собственост на ”Нисет” ООД с ЕИК 115823567, със седалище и адрес за кореспонденция: Пловдив 4000, ул.”Г. С. Раковски” №28, с МОЛ Петър Узунов. Електронният магазин nisetbg.com/shop е наричан за по-кратко ТЪРГОВЕЦ.

I.4. Можете да се свържете с нас на посочения по-горе адрес, както и на национален телефон 0700 10 170, телефони 032 693 878, 032 694 369, или на електронния ни адрес shop@nisetbg.com.


II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя стоки на КЛИЕНТА посредством електронния магазин nisetbg.com/shop. Тези условия уреждат правилата за използването електронния магазин, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин. С маркирането на отметката „Приемам Общите условия“ КЛИЕНТЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

II.3. Стоките, които се намират на интернет страницата на електронния магазин, са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА. Снимките на стоките, публикувани в електронния магазин, имат за цел да създадат представа за вида на съответната стока. Поради това е възможно някои от изображенията и/или мултимедийни представяния на стоките да не отговарят на външния вид на стоките, за което ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност.

II.4. Характеристиките или цените на стоките в електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА могат да бъдат променяни от ТЪРГОВЕЦА по всяко време и могат да съдържат грешки.

II.5. Възможно е с цел запазване прегледността на електронния магазин описанията на стоките да бъдат непълни. Въпреки това ние се стараем да предоставим най-важната и полезна информация.

II.6. Всички стоки в електронния магазин, включително и тези в промоция или с намаление, се продават до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в интернет страницата на електронния магазин.

II.7. С кликване на бутона "ПОРЪЧВАМ", КЛИЕНТЪТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в Количката за пазаруване. Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА е сключен.

II.8. За всяка поръчка КЛИЕНТЪТ трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

II.9. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да не достави част от или всички продукти от потвърдена поръчка по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на наличност или промяна на цената. При всички случаи, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява за това КЛИЕНТА чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТЪТ ще може да избира между възстановяване на сумата, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

II.10. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.


II. ДОСТАВКА

II.1. КЛИЕНТЪТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

II.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

II.3. При предаване на стоката КЛИЕНТЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от КЛИЕНТА адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

II.4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,КЛИЕНТЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.


III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

III.1. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на КЛИЕНТА за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.


IV. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

IV.1. Срокът, в който КЛИЕНТЪТ може да върне закупена от него стока, е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, като има право да я върне по удобен за него начин. Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на КЛИЕНТА.

IV.2. КЛИЕНТЪТ има право да върне закупена от него стока, когато последната отговаря на Условията за връщане, описани по-долу.

IV.3. Когато върнатата от КЛИЕНТА стока отговаря на Условията за връщане, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява платената от КЛИЕНТА за върнатата стока сума в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване от ТЪРГОВЕЦА на върнатата стока.


V. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

V.1. Всички върнати стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката и с непокътната цялост и придружени от принадлежащите им етикети, упътвания и други документи, както и аксесоари.

Разпечатване, отлепване, разрязване или разкъсване на стикери и/или други елементи от опаковката се счита за нарушена цялост на опаковката.

V.2. Не се приемат за връщане стоки с нарушена или нецялостна опаковка, със следи от използване, от удари, одрасквания, както и изцапвания.

V.3. Не се приемат за връщане стоки с изгубени етикети, упътвания или други документи, или аксесоари, принадлежащи към съответната стока.

V.4. Не се приемат за връщане стоки с нарушено или променено,

изтрито или деинсталирано съдържание, както и стоки с активиран лиценз.


V.1.1. ПРОЦЕДУРА НА ВРЪЩАНЕ

В обратно изпратената пратка трябва да приложите:
- документите, които доказват закупуването на стоката: Протокол за предаване на стока, гаранционна карта и касов бон;
- попълнен формуляр за връщане - с дата и подпис;

Важно е пратката да бъде добре опакована.


Формуляр за връщане можете да изтеглите от тук.

Стока, чието връщане/рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако е с нарушена цялост на опаковката и не отговаря на УСЛОВИЯТА ЗА ВРЪЩАНЕ), ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка.


V.1.2. ОБСЛУЖВАНЕ НА ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ

След като получим върнатата стока, придружена от документите, посочени в ПРОЦЕДУРА НА ВРЪЩАНЕ, стартира процедура, по която връщането може да бъде одобрено или отхвърлено. Нисет ООД си запазва правото да не одобри връщането на КЛИЕНТА, ако прецени, че връщането на стоката от КЛИЕНТА е неоснователно или е следствие на неправилна употреба на продукта от страна на КЛИЕНТА.

В случай че връщането/рекламацията бъде одобрена, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента по телефон или електронна поща за процедурата по замяна на продукта с друг, или възстановяване на сумата, заплатена за продукта.

В случай че връщането/рекламацията не бъде одобрена, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента по телефон или електронна поща за причините за отхвърляне на връщането/рекламацията, и връща стоката на клиента, като разходите за транспорта са за сметка на КЛИЕНТА.


VI. ЦЕНИ

VI.1. Цените, публикувани в електронния магазин, са в български левове, с включен ДДС.

VI.2. Цените, публикувани в електронния магазин, не включват транспортните разходи за доставка на стоките до КЛИЕНТА.


VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

VII.1. КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на електронния магазин .

VII.2. КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

VII.3. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

VII.4. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на плащане на интернет страницата на електронния магазин .

VII.5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите на електронния магазин:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от електронния магазин услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез електронния магазин в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

VII.6. КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.


VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

VIII.1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който КЛИЕНТЪТ използва предоставяните услуги.

VIII.2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на електронния магазин.

VIII.3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо КЛИЕНТИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин.

VIII.4. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока и да предаде за доставка заявената за покупка стока.

VIII.5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от КЛИЕНТА, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

VIII.6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани.

VIII.7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на КЛИЕНТА, изпратено на следния e-mail адрес sales@nisetbg.com. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

VIII.8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА .

VIII.9. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да подобрява работата на Интернет страницата на електронния магазин чрез използване на бисквитки (cookies).


Какво представлява бисквитката?

Бисквитката е малък текстов файл, който даден уебсайт съхранява на компютъра, или друго устройство на КЛИЕНТА, с информация за навигацията в Интернет страницата.

Бисквитките са необходими, за да улеснят разглеждането и да го направят по-лесно за използване, като те не повреждат вашия компютър или друго устройство.


За какво се използват бисквитките на електронния магазин?

Бисквитките са съществена част от това как работи нашият електронен магазин. Основната цел на нашите бисквитки е да се подобри работата с електронния магазин. Така например, те се използват, за да се запаметят Вашите предпочитания (език, държава и т.н.), докато разглеждате електронния магазин, както и за бъдещи посещения. Събраната от бисквитките информация също така ни дава възможност за подобряване на електронния магазин чрез оценяване пригодността на интернет страницата на електронния магазин към индивидуалните интереси на потребителите, по-бързо търсене и т.н.


За какво НЕ се използват бисквитките на този уебсайт?

В бисквитките, които използваме, не съхраняваме поверителна лична информация, като например вашия адрес, парола, данни за кредитна или дебитна карта и т.н.


IX. ЛИЧНИ ДАННИ

IX.1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IX.2. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


X. ИЗМЕНЕНИЯ

X.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните стоки в електронния магазин, както и услугите, предоставяни от интернет страницата на електронния магазин. В случай на промяна на Общите условия ТЪРГОВЕЦЪТ информира КЛИЕНТИТЕ си чрез публикуване на промените на съответното място в Интернет страницата на електронния магазин. КЛИЕНТЪТ има задължение да прави справка за евентуални промени в Общите условия при всяко ползване на електронния магазин.

X.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.


XI. ОТГОВОРНОСТ

XI.1. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за каквито и да било претърпени от КЛИЕНТА или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.