Panda Gold Protection 2016

 

  • Защитете всичките си устройства
  • ВИП-достъп до Panda-сервизен техник при необходимост
  • Гарантирайте си сигурност на данните с криптиране на файлове
  • Менажирайте лесно паролите си за онлайн достъп
  • Защитете семейството си с родителския контрол на "Panda"
  • Оптимизирайте работата на устройствата си чрез "Panda tune-up"

 Съвместимост

Лабораторни резултати