'Нисет-СИМП' 16.3.0

  • Файл размер: 30.70 MB
  • Tuesday, 21 May 2019
  • Версия: 16.3.0
  • Сваляния: 64
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.3.0 на модул 'Администратор'

01. Оптимизирани са алгоритмите за отчитане на електронни фактури (в XML формат). Вече може да бъде издавано повече от едно кредитно известие към една и съща фактура.

Новости във версия 16.3.0 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 17.05.2019 г.

02. Оптимизирани са алгоритмите за отчитане на електронни фактури (в XML формат). Вече може да бъде издавано повече от едно кредитно известие към една и съща фактура.

Лабораторни резултати