'Нисет-СИМП' 15.4.5

  • Файл размер: 29.40 MB
  • Monday, 23 April 2018
  • Версия: 15.4.5
  • Сваляния: 116
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.4.5 на модул 'Администратор'

01. След сключване на новите договори с РЗОК за 2018 г. е необходимо да промените датата на сключване на договора в програмата.

      Промяната се извършва от меню 'Настройки' -» 'Данни за практиката' -» страница 'Основни данни' -» секция 'Договор с РЗОК'.

***

Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни със следващата актуализация.

***

Новости във версия 15.4.5 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)', в сила от 16 април 2018г.

02. Променено е отпечатването на първичните документи, съобразено с Приложение № 2А, публикувано на 20.04.2018 г. Направленията за консултация и ВСД са оптимизирани за печат върху лист с формат А5 (1/2 от А4).

***

Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни със следващата актуализация.

***

Лабораторни резултати