'Нисет-СИМП' 15.4.0

  • Файл размер: 29.31 MB
  • Friday, 30 March 2018
  • Версия: 15.4.0
  • Сваляния: 156
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.4.0 на модул 'Администратор'

01. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер'. Той се отнася единствено до тези лечебни заведения, които имат един РЗИ номер и сключени договори в различни РЗОК.

      Въвеждането му се извършва от меню 'Настройки' —» 'Данни за практиката' —» страница 'Основни данни' —» секция 'Адресни данни' —» поле 'НЗОК номер'.

***
Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни след отчитането в ПИС на НЗОК на спецификации и фактурите за извършената дейност през м. март 2018 г. (по цени от НРД 2017), т.е. след 15.04. 2018 г.
***

Новости във версия 15.4.0 на модул 'Лекар'

01. Променени са първичните документи, съгласно Приложение № 2 'Първични документи' от НРД 2018.

      Нововъведения 'НЗОК номер' се отпечатва автоматично в първичните документи, единствено в случаите, когато лекаря работи в лечебно заведение, което има един РЗИ номер и сключени договори в различни РЗОК.

02. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер' от входящите направления в случаите, когато такъв номер е отпечатан в данните на 'Изпращащ лекар'. Въвеждането му се извършва в едноименното поле.

***
Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни след отчитането в ПИС на НЗОК на спецификации и фактурите за извършената дейност през м. март 2018 г. (по цени от НРД 2017), т.е. след 15.04. 2018 г.
***

Лабораторни резултати