'Нисет-ОПЛ' 15.9.0

  • Файл размер: 19.84 MB
  • Wednesday, 24 October 2018
  • Версия: 15.9.0
  • Сваляния: 110
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.9.0 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Създадена е възможност за автоматизирано зареждане на данните от Месечно известие за одобрена за заплащане медицинска дейност и създаване и изпращане в ПИС на НЗОК на електронна фактура във XML формат.

      Преди тестовото отчитане на електронна фактура за м. септември 2018 е необходимо:

         • Да изберете юридическата форма (ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД) на лечебното заведение;

         • Да въведете краткото наименование на лечебното заведение в съответствие с 'Декларацията за кратко (съкратено) наименование на лечебното заведение', подадена при подписване на индивидуалния договор за НРД 2018.

      В меню 'Помощ' -» ред 'Отчитане в ПИС на НЗОК' може да прочетете информация как се извършва избора на юридическа форма на лечебното заведение, въвеждането на краткото му наименование и препоръчителния ред за автоматизирано отчитане в ПИС на НЗОК на електронна фактура във XML формат.

Лабораторни резултати