'Нисет-ОПЛ' 15.5.3

  • Файл размер: 19.54 MB
  • Tuesday, 15 May 2018
  • Версия: 15.5.3
  • Сваляния: 248
  • Автор: 'Нисет-ОПЛ'

Новости във версия 15.5.3 на 'Нисет-ОПЛ'

01. След сключване на новите договори с РЗОК за 2018 г. е необходимо да промените датата на сключване на договора в програмата, преди да създадете и отчетете в ПИС на НЗОК, спецификацията/ити и фактурата/ите за м. април 2018.

      Промяната се извършва от меню 'Настройки' -» 'Данни за практиката' -» страница 'Основни данни' -» секция 'Договори'.

02. Достъпни са новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските и медико-диагностичните дейности (Приложение № 22) с новите им цени в сила от 01.04.2018 г.

03. Извършени са промени при създаване на 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' за прегледите (AL_….xml), като в частта му за извършените профилактични прегледи е премахнато означението за евентуалното включване на пациента в рискови групи.

      Включването на пациент в рискова група и възможността да му извършите вторичен профилактичен преглед ще се извърши след анализ на данните от XML отчета на 'Карта за оценка на рискови фактори'.

 

***

      Използваме случая да ви припомним, че през втория етап на отчетния период, в ПИС на НЗОК се изпращат:

         • Спецификации (за извършена медицинска дейност, за български и граждани на ЕС, за потребителски такси и др.) и съответните им фактури (в pdf формат).

      Съгласно НРД 2018 за медицинските дейности не е необходимо да се създава и изпраща в ПИС на НЗОК 'Месечен отчет на лекар' от групова практика (в pdf формат) . Тези отчети остават за вътрешно ползване в лечебното заведение.

***

Лабораторни резултати