'Нисет-ОПЛ' 15.5.0

  • Файл размер: 19.57 MB
  • Saturday, 28 April 2018
  • Версия: 15.5.0
  • Сваляния: 199
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.5.0 на 'Нисет-ОПЛ'

01. След сключване на новите договори с РЗОК за 2018 г. е необходимо да промените датата на сключване на договора в програмата.

      Промяната се извършва от меню 'Настройки' -» 'Данни за практиката' -» страница 'Основни данни' -» секция 'Договори'.

02. Достъпни са новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските и медико-диагностичните дейности (Приложение № 22) с новите им цени в сила от 01.04.2018 г.;

03. Добавен е нов вид преглед 'Вторичен профилактичен преглед на ЗОЛ над 18 г.'. Извършва се на пациент, след извършен преглед от вид 'Профилактика на ЗЗОЛ над 18 г', с който пациента е включен в рискова група. Задължително трябва да е отчетена, в ПИС на НЗОК, 'Карта за оценка на рискови фактори' (в XML формат) от първия профилактичен преглед.

***

Използваме случая да ви припомним, че в първите дни на отчетния период, в ПИС на НЗОК се изпращат само:

      • 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' за извършената дейност от общопрактикуващ лекар;

      • Новозаписаните в пациентската листа (в XML формат);

      • Карти за оценка на рискови фактори' (в XML формат) за предходен месец;

      • Финансов отчет за потребителски такси от прегледи (в pdf формат);

      • Отчет с номера на фискални бонове с потребителска такса от 1.00 лв. от прегледи (в pdf формат).

Съгласно НРД 2018 за медицинските дейности не е необходимо да се създава и изпраща в ПИС на НЗОК 'Месечен отчет на лекар' от групова практика (в pdf формат) . Тези отчети остават за вътрешно ползване в лечебното заведение.

***

Лабораторни резултати