'Нисет-ОПЛ' 15.4.0

  • Файл размер: 19.50 MB
  • Friday, 30 March 2018
  • Версия: 15.4.0
  • Сваляния: 134
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.4.0 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променени са първичните документи, съгласно Приложение № 2 'Първични документи' от НРД 2018.

      Нововъведения 'НЗОК номер' се отпечатва автоматично в първичните документи, единствено в случаите, когато лекаря работи в лечебно заведение, което има един РЗИ номер и сключени договори в различни РЗОК.

      Въвеждането му се извършва след стартиране на програмата като потребител 'Администратор' (само за групови практики)  —» от меню 'Настройки' —» 'Данни за практиката' —» страница 'Основни данни' —» поле 'НЗОК номер'.

***
Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни след отчитането в ПИС на НЗОК на спецификации и фактурите за извършената дейност през м. март 2018 г. (по цени от НРД 2017), т.е. след 15.04. 2018 г.
***

Лабораторни резултати