Нисет-Лаб » Цена


 

Лицензът за ползване на Нисет-Лаб включва:
 
  • Правото да използвате 1 програмен продукт на един компютър за 12 месеца
  • Всички актуализации на продукта за 12 месеца без допълнително заплащане
  • Екпертна помощ по интернет за отстраняване на проблеми
  • Безплатни консултации по телефон или електронна поща
  • Безплатно прехвърляне на данни от други програмни продукти
  • Безплатно обучение на служителите за работа със системата
  • Безплатно прехвърляне на данни от други програмни продукти
  • Безплатно обучение за отчитане в ПИС на НЗОК

 

Броят на лицензите се определя от броя работни места на които е инсталирана програмата. Едно работно място е един инсталиран модул на един компютър. Ако на един компютър е инсталиран един модул се заплаща едно работно място независимо колко лекари работят със софтуера. Броят на лицензите НЕ се определя от броя лекари в практиката.

 

Цена

Продукт Мярка         Цена        

 Нисет-Лаб

 (право на ползване и абонамент за 12 месеца)

за 1 работно място 450 лв.

 Нисет-еРезултати

 (допълнителен модул към Нисет-ДКЦ и Нисет-Лаб -
  право на ползване и абонамент за 12 месеца)
за 1 работно място 240 лв.

 Връзка с лабораторен уред

 (допълнителен модул към Нисет-ДКЦ и Нисет-Лаб -
  право на ползване и абонамент за 12 месеца)
за 1 лабораторен уред 360 лв.

 

Вижте още:

Ценоразпис на продуктите и услугите

Лабораторни резултати