'Нисет-ЛАБ Експерт' 16.3.0

  • Файл размер: 18.60 MB
  • Tuesday, 21 May 2019
  • Версия: 16.3.0
  • Сваляния: 19
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.3.0 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. Оптимизирани са алгоритмите за отчитане на електронни фактури (в XML формат). Вече може да бъде издавано повече от едно кредитно известие към една и съща фактура.

Лабораторни резултати