'Нисет-ЛАБ Експерт' 16.0.7

  • Файл размер: 18.61 MB
  • Wednesday, 20 February 2019
  • Версия: 16.0.7
  • Сваляния: 20
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.0.7 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. Извършени са промени, осигуряващо по-добро взаимодействие на лабораторния модул с обновения сайт за публикуване на резултати в Интернет (http://e-result.net/).

Лабораторни резултати