'Нисет-ЛАБ Експерт' 16.0.9

  • Файл размер: 18.57 MB
  • Thursday, 07 March 2019
  • Версия: 16.0.9
  • Сваляния: 22
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.0.9 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. При автоматичната проверка на здравния статус на пациент е добавено ново съобщение 'Липсващ ЕГН/ЛНЧ в системата на НАП!'. То се показва в случаите, когато данни за проверявания пациент липсват в НАП (осигурява се извън България или е починал).

Лабораторни резултати