'Нисет-ЛАБ Експерт' 15.5.0

  • Файл размер: 17.97 MB
  • Saturday, 28 April 2018
  • Версия: 15.5.0
  • Сваляния: 47
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.5.0 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. След сключване на новите договори с РЗОК за 2018 г. е необходимо да промените датата на сключване на договора в програмата.

      Промяната се извършва след стартиране на програмата като потребител 'Администратор' -» от меню 'Настройки' -» 'Данни за лабораторията' -» страница 'Основни данни' -» секция 'Договори'.

02. Достъпни са новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медико-диагностичните дейности (Приложение № 22) с новите им цени в сила от 01.04.2018 г.;

***

Използваме случая да ви припомним, че в първите дни на отчетния период, в ПИС на НЗОК се изпращат само:

      • 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' за извършената дейност от лабораторен лекар;

      • Финансов отчет за потребителски такси от образни изследвания (в pdf формат);

      • Отчет с номера на фискални бонове с потребителска такса от 1.00 лв. от образни изследвания (в pdf формат).

Съгласно НРД 2018 за медицинските дейности не е необходимо да се създава и изпраща в ПИС на НЗОК 'Месечен отчет на лекар' (в pdf формат). Тези отчети остават за вътрешно ползване в лечебното заведение.

***

Лабораторни резултати