'Нисет-ЛАБ Експерт' 15.4.3

  • Файл размер: 17.97 MB
  • Wednesday, 11 April 2018
  • Версия: 15.4.3
  • Сваляния: 49
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.4.3 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер' от входящите направления в случаите, когато такъв номер е отпечатан в данните на 'Изпращащ лекар'. Въвеждането му се извършва в едноименното поле.

***

      Във връзка с получени запитвания за начина на попълване на бланка МЗ-НЗОК № 4, използваме случая да направим следните пояснения:

         1. Данни за лекаря, издаващ направлението НМДД (име и фамилия на лекаря) няма се отпечатват;

         2. Извършените изследвания се отбелязват със знак 'Х' в кутийката 'изпълнено' под кода на всяко, в секция 'Изпраща се за:' на НМДД;

         3. Данни за лекаря, извършил изследванията (секция 'Извършващ лекар/лекар по дентална медицина'):

            • Ако един лекар е извършил всичките назначени изследвания, в бланката се вписват еднократно само неговите данни (код на специалност и УИН);

            • Всеки отделен лекар, извършил медико-диагностична дейност по това направление, поставя подпис пред данните си;

            • В тази секция, в дата се вписва датата на завършване на дейността по направлението;

            • Поставя се само печат на лечебното заведение.

         4. Пациентът се подписва в деня на посещението си лабораторията.

***

 

***
Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности
ще бъдат достъпни, след като отчетете в ПИС на НЗОК на спецификациите и фактурите за извършената дейност през м. март 2018 г. (по цени от НРД 2017), т.е. след 15.04. 2018 г.
***

Лабораторни резултати