'Нисет-ЛАБ Експерт' 15.4.0

  • Файл размер: 17.89 MB
  • Friday, 30 March 2018
  • Версия: 15.4.0
  • Сваляния: 76
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.4.0 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер'. Той се отнася единствено до тези лаборатории, които имат един РЗИ номер и сключени договори в различни РЗОК.

      Въвеждането му се извършва след стартиране на програмата като потребител 'Администратор' —» от меню 'Настройки' —» 'Данни за лабораторията' —» страница 'Основни данни' —» поле 'НЗОК номер'.

02. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер' от входящите направления в случаите, когато такъв номер е отпечатан в данните на 'Изпращащ лекар'. Въвеждането му се извършва в едноименното поле.

***
Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни след отчитането в ПИС на НЗОК на спецификации и фактурите за извършената дейност през м. март 2018 г. (по цени от НРД 2017), т.е. след 15.04. 2018 г.
***

Лабораторни резултати