'Нисет-ЛАБ Експерт' 15.4.5

  • Файл размер: 17.98 MB
  • Monday, 23 April 2018
  • Версия: 15.4.5
  • Сваляния: 45
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.4.5 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. След сключване на новите договори с РЗОК за 2018 г. е необходимо да промените датата на сключване на договора в програмата.

      Промяната се извършва след стартиране на програмата като потребител 'Администратор' -» от меню 'Настройки' -» 'Данни за лабораторията' -» страница 'Основни данни' -» секция 'Договори'.

***

      Във връзка с получени запитвания за начина на попълване на бланка МЗ-НЗОК № 4, използваме случая да направим следните пояснения:

         1. Данни за лекаря, издаващ направлението НМДД (име и фамилия на лекаря) няма се отпечатват;

         2. Извършените изследвания се отбелязват със знак 'Х' в кутийката 'изпълнено' под кода на всяко, в секция 'Изпраща се за:' на НМДД;

         3. Данни за лекаря, извършил изследванията (секция 'Извършващ лекар/лекар по дентална медицина'):

            • Ако един лекар е извършил всички назначени изследвания, той вписва еднократно данните си (код на специалност и УИН) и се подписва пред тях;

            • Всеки отделен лекар, извършил медико-диагностична дейност по това направление, вписва данните си (код на специалност и УИН) на отделен ред и поставя подпис пред тях;

            • В тази секция, в дата се вписва датата на завършване на дейността по направлението;

            • Поставя се само печат на лечебното заведение.

         4. Пациентът се подписва в деня на вземане на биологичен материал или извършване на образно изследване.

***

*****

Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни със следващата актуализация.

*****

Лабораторни резултати