Нисет-Лаб


Софтуер за медико-диагностични лаборатории, интегриран с

Национална здравно-информационна система (НЗИС)

 
check mark hi  Изтегляне и обработка на е-Направления от НЗИС
check mark hi  Изпращане на резултати от извършени изследвания към НЗИС
check mark hi  Изтегляне на европейски сертификат за отрицателен тест за COVID-19 (PCR или бърз антигенен тест)

 

НОВО! Модула за проверка на резултати през интернет (Нисет-еРезултати)

е достъпен и на английски език!

 

check mark hi Напълно съобразен с изискванията на НЗОК check mark hi Лесен за усвояване, бърз и удобен.
check mark hi Връзка с лабораторни уреди check mark hi Проверка на резултати през интернет
check mark hi Работа в локална мрежа и през интернет check mark hi Работа с манипулационни
check mark hi Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК check mark hi Вграден качествен контрол

 Адекватна и навременна поддръжка от професионален екип

 Пълна интеграция с Национална здравно-информационна система (НЗИС)


Нисет-Лаб е специализиран медицински софтуер за обслужване дейността на медико-диагностични лаборатории (МДЛ).

Продуктът е на пазара от 2003 г. и към днешна дата над 100 лаборатории в цялата страна предпочетоха нашият софтуер.

Разработен след детайлно прочване на процесите в медицинските лаборатории, развиван и поддържан през годините, днес Нисет-Лаб притежава изключително богата функционалност.

Предлага улеснено въвеждане на данните от постъпващите направления, следене на извършваните дейности по тях, работа с различни пакети изследвания, автоматично 'водене' на журналите в лабораторията.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява въвеждане и отчитане на платени дейности, както и такива към други договорни партньори (външни лаборатории подизпълнители) и здравно-осигурителни фондове.

Софтуерният продукт Нисет-Лаб "Експерт" е официално одобрен от НЗОК и отговаря на всички актуални изисквания към отчетността на МДЛ, сключили договор с РЗОК.

Основни функционални възможности

 • Пълна функционалност, необходима за отчитане към РЗОК;
 • Връзка с лабораторни уреди;
 • Бързо и лесно въвеждане на данни от направленията за медико-диагностична дейност;
 • Интелигентни контролни алгоритми и подсказки намаляват грешките при въвеждане на данните;
 • Пълна свобода за организиране на платените изследвания - по пакети и вид на изследванията;
 • Лабораторни журнали - задаване и отпечатване на произволен брой и вид;
 • Отпечатване на резултати от изследвания и лабораторни журнали;
  • Печат на всички изследвания за пациент за деня;
  • Печат на изследвания, назначени от конкретен лекар за деня;
  • Печат на всички изследвания за конкретен лекар;
  • Специализиран печат за рентгенова лаборатория;
 • Голям брой предварително въведени номенклатури – изследвания, ЕКАТТЕ, МКБ-10 и много други;
 • Създаване и ползване на шаблонни текстове при описване на резултатите от образна диагностика;
 • Голямо разнообразие от справочна информация;
 • Следене и отчитане на използваните филми в рентгенова лаборатория;
 • Описание на зъбни снимки;
 • Съхраняване на графична информация от рентгенови снимки;
 • Референтни стойности, въведени и отпечатвани съобразно с възрастта и пола на пациента;
 • Контрол върху достъпа до информацията по потребители;
 • Създаване на справки и отчети за извършена дейност по потребители;
 • Автоматично внасяне  (импорт) на данни за пациенти и лекари;
 • Автоматично архивиране на базата данни през избран период;
 • Проверка на осигурителния статус на пациента в базата на НАП - с натискане на един бутон;
 • Възможност за работа в локална мрежа;
 • Възможност за работа с регистратура;
 • Възможност за публикуване на резултати от изследвания в Интернет (за повече информация натисни тук).

 

Вижте още:

Нисет-еРезултати - модул за публикуване на резултати от извършени изследвания в интернет страница.

 

 

Имате нужда от още информация?

Обадете ни се! С удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси.

Телефон за контакти: 0700 10 170

 на цената на един градски разговор от цялата страна

Лабораторни резултати