Нисет-ДКЦ » Цена


 

Лицензът за ползване на Нисет-ДКЦ включва:
 
 • Правото да използвате програмния продукт за 12 месеца
 • Всички актуализации на продукта за 12 месеца без допълнително заплащане
 • Експертна помощ по интернет за отстраняване на проблеми
 • Безплатни консултации по телефон или електронна поща
 • Безплатна инсталация и настройка на сървърната част
 • Безплатна инсталация на продукта по работните станции
 • Безплатно обучение на служителите за работа със системата
 • Безплатно прехвърляне на данни от други програмни продукти
 • Безплатно зареждане на регистри от файлове на НЗОК
 • Безплатни инструменти в помощ на администратора на системата
 • Безплатно обучение за отчитане в ПИС на НЗОК

 

Броят на лицензите се определя от броя работни места на които е инсталирана програмата. Едно работно място е един инсталиран модул на един компютър. Ако на един компютър е инсталиран един модул се заплаща едно работно място независимо колко лекари работят със софтуера. Броят на лицензите НЕ се определя от броя лекари в практиката.

 

Цена

Свържете се с нас на телефон 0700 10 170 за изготвяне на персонална оферта според Вашите нужди.

Лабораторни резултати