'Нисет-ДКЦ' 16.1.5

  • Файл размер: 47.28 MB
  • Thursday, 18 April 2019
  • Версия: 16.1.5
  • Сваляния: 179
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.1.5 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

Новости във версия 16.1.5 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 16.04.2019 г.

Новости във версия 16.1.5 на модул 'Лаборатория'

01. По молба на наши потребители е създадена възможност за избор на подреждането на изследванията в досието на пациента. Вече може да се избира дали то да е възходящо (най-старите са най-горе, както досега) или низходящо (най-новите са най-горе). В зависимост от избраната настройка новодобавеното изследване ще се показва най-горе или най-долу в досието на пациента.

      Настройката за подреждане на изследванията в досието на пациента се извършва от меню 'Настройки' -» 'Персонални настройки' -» секция 'Настройки на основния екран' чрез избор на желаната настройка от 'падащия' списък 'Подреждане в досие'.

02. Във 'Въведени/извършени изследвания' са добавени две нови колони:

      • Дата (на въвеждане) на изследването;

      • Час (на въвеждане) на изследването.

      Добавянето им позволява показване/подреждане на изследванията по реда на въвеждането им в програмата.

03. В десния ъгъл на досието на пациента е добавен нов бутон [Презареди досието]. Щракването върху бутона позволява опресняване на данните в досието, без да го напускате, като новодобавени изследвания от модул 'Регистратура' или резултати от свързан лабораторен уред.

Новости във версия 16.1.5 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати