'Нисет-ДКЦ' 16.1.3

  • Файл размер: 47.24 MB
  • Wednesday, 10 April 2019
  • Версия: 16.1.3
  • Сваляния: 155
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.1.3 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

Новости във версия 16.1.3 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 01.04.2019 г.

02. Оптимизирани са 'Персоналните настройки', като са разпределени в следните страници:

      • 'Основни настройки';

      • 'Печат';

      • 'Печат - автоматизация';

      • 'Елементи по подразбиране';

      • 'Досие на пациента'.

      Премахнати са някои от настройките, които вече не се прилагат.

Новости във версия 16.1.3 на модул 'Лаборатория'

01. Създадена е възможност за запис, на избрания от вас изглед, в основния екран с 'Въведени/ извършени изследвания'. В основния екран, може да пренаредите колоните по ваш избор, както и да определете по коя от тях да бъдат подредени данните (възходящо или низходящо), т.е. да изберете собствен 'изглед'. Запишете избрания изглед с бутон [Запис на изгледа]. Той ще се зареди и при следващото стартиране на програмата.

      Показването на данни за 'Въведени/ извършени изследвания' в основния екран се включва от меню 'Настройки' -» 'Персонални настройки' -» секция 'Настройки на основния екран' чрез поставяне на отметка и запис на настройката.

Новости във версия 16.1.3 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати