'Нисет-ДКЦ' 16.1.0

  • Файл размер: 47.23 MB
  • Wednesday, 27 March 2019
  • Версия: 16.1.0
  • Сваляния: 168
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.1.0 на модул 'Администратор'

01. Отчетите за старите рамкови договори и празните бланки за съответните години са подредени в меню 'Справки лекари', съответно:

      • 'Стари отчети НРД';

      • 'Отчети - празни бланки стари НРД'.

      Преди създаването им, обърнете внимание на периодите на действие на съответните НРД, поради промени на цените на медицинските дейности в тях.

02. Променена е справката за 'Преминали пациенти по години'. В нея вече се показват данни за преминалите пациенти от началото на дейността на лечебното заведение, а не само за последните 12 години. Готовата справка може да бъде записана като файл в няколко различни формата (pdf, xls, rtf и други).
'Справка преминали пациенти по години' се намира в меню 'Справки ДКЦ'.

Новости във версия 16.1.0 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 16.03.2019 г.

02. Отчетите за старите рамкови договори и празните бланки за съответните години са подредени в меню 'Справки лекари', съответно:

      • 'Стари отчети НРД';

      • 'Отчети - празни бланки стари НРД'.

      Преди създаването им, обърнете внимание на периодите на действие на съответните НРД, поради промени на цените на медицинските дейности в тях.

03. По молба на наши потребители, вече може да се изключва проверката за съществуващи четиризначни диагнози, при вписана тризначна диагноза. Проверката се изключва за основната диагноза в платен преглед и в придружаващите заболявания (към прегледи по НЗОК и платени).

      Настройката се намира в меню 'Настройки' -» 'Персонални настройки' -» страница 'Други' -» секция 'Други' -» по подразбиране е поставена отметка пред 'Изисквай вписване на 4-значни диагнози в платени прегледи и придружаващи заболявания'.

Новости във версия 16.1.0 на модул 'Лаборатория'

01. Ускорено е зареждането и 'прелистването' между извършените изследвания в особено дългите пациентски досиета (с над 50 изследвания).

Новости във версия 16.1.0 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати