'Нисет-ДКЦ' 15.5.3

  • Файл размер: 45.43 MB
  • Tuesday, 15 May 2018
  • Версия: 15.5.3
  • Сваляния: 305
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.5.3 на модул 'Администратор'

01. След сключване на новите договори с РЗОК за 2018 г. е необходимо да промените датата на сключване на договора в програмата, преди да създадете и отчетете в ПИС на НЗОК, спецификацията/ити и фактурата/ите за м. април 2018.

      Промяната се извършва от меню 'Настройки' -» 'Данни за практиката' -» страница 'Основни данни' -» секция 'Договор с РЗОК'.

02. Достъпни са новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските и медико-диагностичните дейности (Приложение № 22) с новите им цени в сила от 01.04.2018 г.

***

      Използваме случая да ви припомним, че през втория етап на отчетния период, в ПИС на НЗОК се изпращат:

         • Спецификации (за извършена медицинска и медико-диагностична дейност, за български и граждани на ЕС, за потребителски такси и др.) и съответните им фактури (в pdf формат).

      Съгласно НРД 2018 за медицинските дейности не е необходимо да се създава и изпраща в ПИС на НЗОК 'Месечен отчет на лекар' (в pdf формат). Тези отчети остават за вътрешно ползване в лечебното заведение.

***

Новости във версия 15.5.3 на модул 'Лекар'

01. Достъпни са новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности (Приложение № 22) с новите им цени в сила от 01.04.2018 г.

***

      Използваме случая да ви припомним, че през втория етап на отчетния период, в ПИС на НЗОК се изпращат:

         • Спецификации (за извършена медицинска дейност, за български и граждани на ЕС, за потребителски такси и др.) и съответните им фактури (в pdf формат).

      Съгласно НРД 2018 за медицинските дейности не е необходимо да се създава и изпраща в ПИС на НЗОК 'Месечен отчет на лекар' (в pdf формат). Тези отчети остават за вътрешно ползване в лечебното заведение.

***

Новости във версия 15.5.3 на модул 'Лаборатория'

01. След сключване на новите договори с РЗОК за 2018 г. е необходимо да промените датата на сключване на договора в програмата, преди да създадете и отчетете в ПИС на НЗОК, спецификацията/ити и фактурата/ите за м. април 2018.

      Промяната се извършва след стартиране на програмата като потребител 'Администратор' -» от меню 'Настройки' -» 'Данни за лабораторията' -» страница 'Основни данни' -» секция 'Договори'.

02. Достъпни са новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медико-диагностичните дейности (Приложение № 22) с новите им цени в сила от 01.04.2018 г.;

***

      Използваме случая да ви припомним, че през втория етап на отчетния период, в ПИС на НЗОК се изпращат:

         • Спецификации (за извършена медико-диагностична дейност, за български и граждани на ЕС, за потребителски такси и др.) и съответните им фактури (в pdf формат).

      Съгласно НРД 2018 за медицинските дейности не е необходимо да се създава и изпраща в ПИС на НЗОК 'Месечен отчет на лекар' (в pdf формат). Тези отчети остават за вътрешно ползване в лечебното заведение.

***

Новости във версия 15.5.3 на модул 'Регистратура'

01. Извършени са промени, осигуряващи взаимодействието, с обновените до версия [15.5.3] модули на 'Нисет-ДКЦ'.

Лабораторни резултати