'Нисет-ДКЦ' 15.5.0

  • Файл размер: 45.54 MB
  • Saturday, 28 April 2018
  • Версия: 15.5.0
  • Сваляния: 262
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.5.0 на модул 'Администратор'

01. След сключване на новите договори с РЗОК за 2018 г. е необходимо да промените датата на сключване на договора в програмата.

      Промяната се извършва от меню 'Настройки' -» 'Данни за практиката' -» страница 'Основни данни' -» секция 'Договор с РЗОК'.

02. Достъпни са новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските и медико-диагностичните дейности (Приложение № 22) с новите им цени в сила от 01.04.2018 г.;

03. Прегледите, извършени от акушер-гинеколог на здравнонеосигурени бременни вече се отразяват в месечния електронен отчет на лекаря (в XML формат).

***

Използваме случая да ви припомним, че в първите дни на отчетния период, в ПИС на НЗОК се изпращат само:

      • 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' за извършената дейност от лекар-специалист и лабораторен лекар;

      • Финансови отчети за потребителски такси от прегледи и образни изследвания (в pdf формат);

      • Отчети с номера на фискални бонове с потребителска такса от 1.00 лв. от прегледи и образни изследвания (в pdf формат).

Съгласно НРД 2018 за медицинските дейности не е необходимо да се създава и изпраща в ПИС на НЗОК 'Месечен отчет на лекар' (в pdf формат). Тези отчети остават за вътрешно ползване в лечебното заведение.

***

Новости във версия 15.5.0 на модул 'Лекар'

01. Достъпни са новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности (Приложение № 22) с новите им цени в сила от 01.04.2018 г.;

02. Прегледите, извършени от акушер-гинеколог на здравнонеосигурени бременни вече се отразяват в месечния електронен отчет на лекаря (в XML формат).

***

Използваме случая да ви припомним, че в първите дни на отчетния период, в ПИС на НЗОК се изпращат само:

      • 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' за извършената дейност от лекар-специалист;

      • Финансов отчет за потребителски такси от прегледи (в pdf формат);

      • Отчет с номера на фискални бонове с потребителска такса от 1.00 лв. от прегледи (в pdf формат).

Съгласно НРД 2018 за медицинските дейности не е необходимо да се създава и изпраща в ПИС на НЗОК 'Месечен отчет на лекар' (в pdf формат). Тези отчети остават за вътрешно ползване в лечебното заведение.

***

Новости във версия 15.5.0 на модул 'Лаборатория'

01. След сключване на новите договори с РЗОК за 2018 г. е необходимо да промените датата на сключване на договора в програмата.

      Промяната се извършва след стартиране на програмата като потребител 'Администратор' -» от меню 'Настройки' -» 'Данни за лабораторията' -» страница 'Основни данни' -» секция 'Договори'.

02. Достъпни са новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медико-диагностичните дейности (Приложение № 22) с новите им цени в сила от 01.04.2018 г.;

***

Използваме случая да ви припомним, че в първите дни на отчетния период, в ПИС на НЗОК се изпращат само:

      • 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' за извършената дейност от лабораторен лекар;

      • Финансов отчет за потребителски такси от образни изследвания (в pdf формат);

• Отчет с номера на фискални бонове с потребителска такса от 1.00 лв. от образни изследвания (в pdf формат).

Съгласно НРД 2018 за медицинските дейности не е необходимо да се създава и изпраща в ПИС на НЗОК 'Месечен отчет на лекар' (в pdf формат). Тези отчети остават за вътрешно ползване в лечебното заведение.

***

Новости във версия 15.5.0 на модул 'Регистратура'

01. Извършени са промени, осигуряващи взаимодействието, с обновените до версия [15.5.0] модули на 'Нисет-ДКЦ'.

 

Лабораторни резултати