'Нисет-ДКЦ' 15.4.0

  • Файл размер: 45.33 MB
  • Friday, 30 March 2018
  • Версия: 15.4.0
  • Сваляния: 302
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.4.0 на модул 'Администратор'

01. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер'. Той се отнася единствено до тези лечебни заведения, които имат един РЗИ номер и сключени договори в различни РЗОК.

      Въвеждането му се извършва от меню 'Настройки' —» 'Данни за практиката' —» страница 'Основни данни' —» секция 'Адресни данни' —» поле 'НЗОК номер'.

***
Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни след отчитането в ПИС на НЗОК на спецификации и фактурите за извършената дейност през м. март 2018 г. (по цени от НРД 2017), т.е. след 15.04. 2018 г.
***

Новости във версия 15.4.0 на модул 'Лекар'

01. Променени са първичните документи, съгласно Приложение № 2 'Първични документи' от НРД 2018.

      Нововъведения 'НЗОК номер' се отпечатва автоматично в първичните документи, единствено в случаите, когато лекаря работи в лечебно заведение, което има един РЗИ номер и сключени договори в различни РЗОК.

02. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер' от входящите направления в случаите, когато такъв номер е отпечатан в данните на 'Изпращащ лекар'. Въвеждането му се извършва в едноименното поле.

***
Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни след отчитането в ПИС на НЗОК на спецификации и фактурите за извършената дейност през м. март 2018 г. (по цени от НРД 2017), т.е. след 15.04. 2018 г.
***

Новости във версия 15.4.0 на модул 'Лаборатория'

01. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер'. Той се отнася единствено до тези лаборатории, които имат един РЗИ номер и сключени договори в различни РЗОК.

      Въвеждането му се извършва след стартиране на модула като потребител 'Администратор' —» от меню 'Настройки' —» 'Данни за лабораторията' —» страница 'Основни данни' —» поле 'НЗОК номер'.

02. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер' от входящите направления в случаите, когато такъв номер е отпечатан в данните на 'Изпращащ лекар'. Въвеждането му се извършва в едноименното поле.

***
Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни след отчитането в ПИС на НЗОК на спецификации и фактурите за извършената дейност през м. март 2018 г. (по цени от НРД 2017), т.е. след 15.04. 2018 г.
***

Новости във версия 15.4.0 на модул 'Регистратура'

01. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер' от входящите направления в случаите, когато такъв номер е отпечатан в данните на 'Изпращащ лекар'. Въвеждането му се извършва в едноименното поле.

Лабораторни резултати