'Нисет-ДЕНТ' 12.0.5

  • Файл размер: 20.17 MB
  • Friday, 08 February 2019
  • Версия: 12.0.5
  • Сваляния: 46
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 12.0.5 на Нисет-ДЕНТ

01. Актуализирани са цените на денталните дейности, съгласно договор № РД-НС-01-2-3 от 29 януари 2019 г., за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.

02. Добавени са нови кодове за следните страни: Великобритания (UK) и Гърция (EL). Използвайте ги в случаите, когато в Удостоверенията за здравноосигурителни права на граждани на ЕС са вписани точно тези кодове (UK) и (EL).

Лабораторни резултати