'Нисет-ДЕНТ' 11.5.1

  • Файл размер: 20.03 MB
  • Thursday, 15 November 2018
  • Версия: 11.5.1
  • Сваляния: 44
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 11.5.1 на Нисет-ДЕНТ

I. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

01. Създадена е възможност за автоматизирано зареждане на данните от Месечно известие за одобрена за заплащане медицинска дейност и създаване и изпращане в ПИС на НЗОК на електронна фактура във XML формат.

      Преди тестовото отчитане на електронна фактура за предходни месеци на 2018 е необходимо:

         • Да изберете еднократно юридическата форма (ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД) на лечебното заведение, ако не сте самоосигуряващо се лице;

         • Да въведете краткото наименование на лечебното заведение в съответствие с 'Декларацията за кратко (съкратено) наименование на лечебното заведение', подадена при подписване на индивидуалния договор за НРД 2018.

      В меню 'Помощ' -» ред 'Отчитане в ПИС на НЗОК' може да прочетете за препоръчителния ред за автоматизирано отчитане в ПИС на НЗОК на електронна фактура във XML формат.

02. Във фактурите, създавани и отчитани в pdf (Portable Document Format) формат са премахнати мярка, брой, единична цена и сума.

***

Създаването и изпращането в ПИС на НЗОК на електронна фактура се извършва единствено за тестови цели и не поражда финансови задължения на РЗОК към Вас.

До 31.12.2018 г. отчитането на Спецификации и фактури се извършва по досегашния ред -» с файлове в pdf (Portable Document Format) формат.

***

Лабораторни резултати