'Нисет-ДЕНТ' 11.2.0

  • Файл размер: 19.47 MB
  • Monday, 16 April 2018
  • Версия: 11.2.0
  • Сваляния: 75
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 11.2.0 на Нисет-ДЕНТ

01. Променени са първичните документи, съгласно Приложение № 2 'Първични документи' от НРД 2018.

02. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер'. Той се отнася единствено до тези дентални практики, които имат един РЗИ номер и сключени договори в различни РЗОК.

      Въвеждането му се извършва от меню 'Настройки' -» 'Данни за практиката' -» поле 'НЗОК номер'.

      Нововъведения 'НЗОК номер' се отпечатва автоматично в първичните документи, единствено в случаите, когато лекаря работи в дентална практика, която има един РЗИ номер и сключени договори в различни РЗОК.

Лабораторни резултати