'Нисет-ДЕНТ' 11.1.5

  • Файл размер: 19.44 MB
  • Thursday, 01 March 2018
  • Версия: 11.1.5
  • Сваляния: 135
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 11.1.5 на Нисет-ДЕНТ

01. Променен е формата на 'Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО с номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО'. Той вече не включва данни за ЕГН на пациентите, създава се във формат pdf (Portable Document Format) и се отчита автоматично към ПИС на НЗОК.

      Създаването му се извършва изцяло от меню 'Отчети' > подменю 'Отчитане в ПИС на НЗОК'. В реда с данните на представляващия на лечебното заведение е добавен нов ред:

         • 'Фискални бонове за потребителски такси (Прегледи) (в .pdf)' - отчет с номерата на касовите бонове, регистрирани в прегледи/посещения.

При създаването им може да използвате и функцията за редакция преди изпращане, като поставите отметка в едноименната колона в страница 'Начало'.

Подписването и изпращането на готовия отчет с номера на касови бонове не се различава от това на спецификация и фактура.

Не препоръчваме създаване на 'Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО с номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО' по стария начин, тъй като файлове във формат csv (comma separated values) няма да бъдат приемани нито по ел. поща, нито в ПИС на НЗОК.

Лабораторни резултати