'Нисет-ДЕНТ' 11.1.3

  • Файл размер: 19.44 MB
  • Monday, 05 February 2018
  • Версия: 11.1.3
  • Сваляния: 147
  • Автор: 'Нисет' ООД

  Новости във версия 11.1.3 на Нисет-ДЕНТ

1. Създадена е възможност за създаване на 'Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО, съдържащ номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО'.

      Създаването му се извършва в следния ред:

         1.1. Щракнете върху меню 'Отчети' > 'Отчет за потребителски такси по чл. 37 от ЗЗО';

         1.2. В прозорец 'Финансов отчет' изберете отчетния период и натиснете бутон [ОК]. При първото предаване на този отчет за месеца, потвърдете създаването му без данни за фактура;

         1.3. Показва се бланката 'Финансов отчет за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО' с броя такси за доплащане;

         1.4. Щракнете върху бутон [Затвори] > отваря се лист с ЕГН-та, номера на касови бонове и номера на фискална памет, т.е. предварителен изглед на 'Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО, съдържащ номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО';

         1.5. За да създадете необходимия файл за РЗОК > щракнете върху бутон [Експорт] > изберете ред 'CSV файл';

         1.6. В прозорец 'Експорт към CSV' щракнете върху бутон [ОК]. Изберете папката, в която искате да запишете готовия отчет и потвърдете избора с бутон [Запис].

      Начинът на предаване на готовия отчет уточнете със съответната РЗОК.

Лабораторни резултати