'Нисет-ДЕНТ' 11.1.0

  • Файл размер: 19.44 MB
  • Tuesday, 23 January 2018
  • Версия: 11.1.0
  • Сваляния: 147
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 11.1.0 на Нисет-ДЕНТ

***
Във връзка с предстоящото създаване на отчет с поредните номера на касовите бонове с потребителска такса от 1 лв., ви препоръчваме:

      1. Да запазвате данни за номерата на касовите бележки с потребителска такса 1 лв. и ЕГН-то на пациента, на който тя е издадена. Тези данни в последствие трябва да бъдат въведени в програмата с цел създаване на отчета;

 

Касов бон с означения 4

 

      2. Да проверите дали вашето лечебно заведение разполага с код за автоматична проверка на пенсионния статус на пациентите. Кодът за достъп до услугата на НОИ се вписва в меню 'Настройки' > 'Данни за практиката' > страница 'Други' > секция 'Интернет услуги' > 'Код за достъп до пенсионен статус'.

Ако такъв код липсва, може да изтеглите от долния линк:

http://nisetbg.com/index.php/niset-blanki/item/zajavlenie-dostap-do-noi-pensionen-status

заявление, което трябва да попълните и депозирате в деловодството на РЗОК. То ще бъде пренасочено служебно към НОИ.
***

II. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

      1. Създадена е възможност за въвеждане на данните за фискалната памет, на използвания в практиката, касов апарат. Номерът на фискалната памет е необходим за съставянето на Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО, съдържащ номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО.

Въвеждането на номера на фискалната памет се извършва еднократно от меню 'Настройки' > 'Данни за практиката' > страница 'Други' > секция 'Фискални устройства' в следния ред:

         1.1. Щракнете върху бутон [Добави], разположен в дясната част на секцията;

         1.2. В поле 'Фискално устройство - наименование' на прозорец 'Фискално устройство' впишете наименованието/модела на касовия апарат. Наименованието може да бъде изписано на латиница или кирилица;

         1.3. В поле 'Фискално устройство - описание' на прозорец 'Фискално устройство' впишете допълнително описание за този касов апарат, ако това се налага;

         1.4. В поле 'Фискална памет №' впишете номера на фискалната памет на касовия апарат. Този номер е отпечатан върху всеки касов бон, в дясната му страна, в края на бона и е с дължина от 8 (осем) цифри.

         1.5. Потвърдете въведените данни с последователното натискане на бутоните [Запис] в прозорци 'Фискално устройство' и след това в 'Данни за практиката'.

      2. Създадена е възможност за ръчно въвеждане на поредните номера на касовите бонове към прегледи (амбулаторните листове) на пациенти.

      Вписването на поредните номера на касовите бонове се извършва в следния ред:

         2.1. В амбулаторен лист на пациент, дължащ потребителска такса от 1 (един) лев се показва бутон [Фискален бон]. За пациенти, освободени от потребителска такса и такива, дължащи такса в пълен размер (2.90 лв.) такъв бутон не се показва;

         2.2. Щракнете върху бутон [Фискален бон];

         2.3. В прозорец 'Фискални бонове към АЛ № ...' > в колона 'Фискален бон №' се показват ред/ове за въвеждане на поредните им номера. Броят редове е в зависимост от броя извършени дейности (посещения на различни дати) в този амбулаторен лист;

         2.4. Потвърдете въведените данни с последователното натискане на бутоните [Запис] в прозорец 'Фискални бонове към АЛ № ...' и след това в 'Амбулаторен лист'.

      3. В лентата на статуса, разположена най-долу на екрана, може да видите изразходваните минути за м. януари 2018, съобразени с извършените дейности и работните дни през месеца.

Лабораторни резултати