'Нисет-ДЕНТ' 11.0.0

  • Файл размер: 19.44 MB
  • Tuesday, 02 January 2018
  • Версия: 11.0.0
  • Сваляния: 160
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 11.0.0 на Нисет-ДЕНТ

II. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

***
При първото стартиране на програмата за 2018 година задължително
потвърдете започването на номерацията на медицинските документи
от № 1 през 2018-та година.
***

Лабораторни резултати