'Нисет-ДЕНТ' 10.4.1

  • Файл размер: 19.44 MB
  • Monday, 27 November 2017
  • Версия: 10.4.1
  • Сваляния: 146
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 10.4.1 на Нисет-ДЕНТ

II. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

01. За правилното отчитане в ПИС на НЗОК, на дейностите на медико-дентален център (МДЦ) е добавен нов тип договор под номер 75.

III. СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

01. Допълнително са оптимизирани някои механизми за автоматизираното отчитане в ПИС на НЗОК, като са отстранени, специфични за отделните РЗОК проблеми, съобщени от потребителите ни.

Лабораторни резултати