'Нисет-ДЕНТ' 10.3.5

  • Файл размер: 19.43 MB
  • Friday, 28 July 2017
  • Версия: 10.3.5
  • Сваляния: 158
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 10.3.5 на Нисет-ДЕНТ

III. СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

01. При промяна на крайната сума от потребителските такси в амбулаторния лист програмата предупреждава със съответното съобщение, и възможност за запис или отказ на промените.

      Отстранен проблем при съставяне на отчети за ПИС - спецификация и фактура.

Лабораторни резултати