Наредба 10 от 24.03.2009 г. за реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 и т.2 от ЗЛПХМ, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал.2, т.3 от ЗЗ 10.06.2016

  • Файл размер: 243.67 KB
  • Thursday, 27 April 2017
  • Сваляния: 249

Лабораторни резултати