'Нисет-СИМП' 16.0.3

  • Файл размер: 30.53 MB
  • Tuesday, 29 January 2019
  • Версия: 16.0.3
  • Сваляния: 69
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.0.3 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

Новости във версия 16.0.3 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 16.01.2019 г.

02. Добавени са нови кодове за следните страни: Великобритания (UK) и Гърция (EL). Използвайте ги в случаите, когато в Удостоверенията за здравноосигурителни права на граждани на ЕС са вписани точно тези кодове (UK) и (EL).

* * * * *

Както вероятно вече знаете, считано от 01.04.2019 г. за регистрираните по ДДС, а за нерегистрираните от 01.07.2019 г., влизат в сила промени в Наредба Н-18 за отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти.

Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на касова бележка (фискален бон) от фискално устройство (касов апарат).

Изключение се допуска само за тези от вас, които упражняват дейността си като свободна професия.

В момента се извършват промени в медицинския ни софтуер така, че да отговоря на новите изисквания на Наредба Н-18.

В същата наредба има нови изисквания към функционалността на касовите апарати и и връзката им с информационната система. Част от касовите апарати отговарят на новите изисквания, други трябва да бъдат доработвани и такива, които ще трябва да бъдат подменени.

Препоръчваме ви да се консултирате с Вашите счетоводители, както и с обслужващия сервиз на касовия Ви апарат, и ако се налага подмяна, да се свържете с нас преди закупуването му, тъй като не всички нови модели ще бъдат съвместими с медицинския ни софтуер.

* * * * *

Лабораторни резултати