'Нисет-СИМП' 15.9.5

  • Файл размер: 30.38 MB
  • Thursday, 22 November 2018
  • Версия: 15.9.5
  • Сваляния: 114
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.9.5 на модул 'Администратор'

01. Отстранени са дребни неточности в адресите на РЗОК. Адресите на РЗОК са напълно съобразени със едноименната номенклатура (№ 10) към 'Номенклатури към XML формат на електронни финансово-отчетни документи'.

      Промени в адреса на РЗОК може да направите от меню 'Документи' -» ред 'Контрагенти' -» бутон [Търси] -» маркирайте ред с данни на РЗОК -» бутон [Редактирай] -» в съобщението, дали желаете да редактирате данните на РЗОК -» щракнете върху бутон [Да] -» в секция 'Адреси' -» маркирайте реда с адрес на РЗОК -» бутон [Редактирай] -» в съобщението, дали желаете да редактирате данните на РЗОК -» щракнете върху бутон [Да] -» в поле 'Улица/ж.к. (блок, апартамент) №' впишете исканите промени -» потвърдете с бутон [Запис] -» бутон [Запази] -» бутон [Изход].

Новости във версия 15.9.5 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 16.11.2018 г.

02. Отстранени са дребни неточности в адресите на РЗОК. Адресите на РЗОК са напълно съобразени със едноименната номенклатура (№ 10) към 'Номенклатури към XML формат на електронни финансово-отчетни документи'.

      Промени в адреса на РЗОК може да направите от меню 'Документи' -» ред 'Контрагенти' -» бутон [Търси] -» маркирайте ред с данни на РЗОК -» бутон [Редактирай] -» в съобщението, дали желаете да редактирате данните на РЗОК -» щракнете върху бутон [Да] -» в секция 'Адреси' -» маркирайте реда с адрес на РЗОК -» бутон [Редактирай] -» в съобщението, дали желаете да редактирате данните на РЗОК -» щракнете върху бутон [Да] -» в поле 'Улица/ж.к. (блок, апартамент) №' впишете исканите промени -» потвърдете с бутон [Запис] -» бутон [Запази] -» бутон [Изход].

Лабораторни резултати