'Нисет-СИМП' 15.8.1

  • Файл размер: 29.85 MB
  • Friday, 28 September 2018
  • Версия: 15.8.1
  • Сваляния: 626
  • Автор: 'Нисет' ООД

Добавени са необходимите букви пред кода на Амбулаторна или Клинична процедура, издадена в преглед.

Новости във версия 15.8.1 на модул 'Администратор'

01. Променена е структурата на 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' на лекари-специалисти, съгласно последните изисквания на НЗОК.

      Тъй като в XML-а вече се вписват номер и дата на сключване на договор с РЗОК за текущия НРД, ви препоръчваме да проверите въведените данни, преди да създадете XML-а за м. септември 2018 г. Проверката се извършва в модул 'Администратор' -» меню 'Настройки' -» 'Данни за практиката'.

Новости във версия 15.8.1 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)'.

02. Променена е структурата на 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' на лекари-специалисти, съгласно последните изисквания на НЗОК.

      Тъй като в XML-а вече се вписват номер и дата на сключване на договор с РЗОК за текущия НРД, ви препоръчваме да проверите въведените данни, преди да създадете XML-а за м. септември 2018 г. Проверката се извършва в модул 'Администратор' -» меню 'Настройки' -» 'Данни за практиката'.

Лабораторни резултати